Novorossisk Şehrinde İlave Gümrük Noktalarının Açılması Hk.

TİM'den gelen Moskova Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu’nda (RF) ihdas edilen ve 05.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan 1552 sayılı Hükümet Kararnamesi ve anılan Kararnamede değişiklik öngören Kararname taslağında; eşyanın (canlı hayvan hariç) Novorossisk Deniz limanında bulunan kargo ve yolcu çok yönlü geçiş noktasından (Novorossisk kontrol noktası), deniz yolu ve kara yolu ile yapılacak ithalat ve ihracatında kullanılmak üzere 31.12.2031 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 4 alan eklendiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu mevzuat düzenlemeleri uyarınca:

• Taşıma aracı ve eşyanın, Novorossisk kontrol noktasındaki gümrüklü sahada bulunan diğer araç ve eşyalar nedeniyle sahaya bırakılamaması veya gümrük muayenesinin ya da muayene için gerekli diğer kontrollerin sahada bulunan yerlerin dolu olması nedeniyle gerçekleştirilememesi,

• Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kodunun 89 ila 92’nci maddelerinde yer alan belgelerin taşıyıcı tarafından Novorossisk kontrol noktasında gümrük yetkililerine teslim edilmiş olması,

• Novorossisk kontrol noktasında sınır kontrollerinin gerçekleştirilmiş olması koşullarının tamamının sağlanması şartıyla, aşağıda maruz 4 alan, eşyanın RF’ye girişi ve RF’den çıkışında kullanılabilecek alanlara dahil edildiği belirtilmektedir.

1) Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Portovaya Sokağı, Şillerovskaya, Magistralnaya adresinde bulunan 23:47:0301001:2 kadastro nolu alan  Krasnodar Krayı,

    Novorossisk Şehri, Mir Sokağı No: 2 adresinde bulunan 23:47:0301001:5 kadastro nolu alan

2) Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Portovaya Sokağı, Şillerovskaya, Magistralnaya adresinde bulunan 23:47:0301001:1 kadastro nolu alan  Krasnodar Krayı,

    Novorossisk Şehri, Portovaya Sokağı adresinde bulunan 23:47:0000000:6801 kadastro nolu alan

3) Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Portovaya Sokağı, Şillerovskaya, Magistralnaya adresinde bulunan 23:47:0111007:3 kadastro nolu alan

    Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Mihaylova Sokağı adresinde bulunan 23:47:0111010:11 kadastro nolu alan

    Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri sınırlarında bulunan 23:47:0000000:12 kadastro nolu alan ile ortak kullanıma sahip olan 23:47:0206003:5 kadastro nolu alan

4) Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Kirillovka Mh. Lermantov Sok. No: 1 adresinde bulunan 23:47:0109008:171 kadastro nolu alan (taslak)

    Krasnodar Krayı, Novorossisk Şehri, Kirillovka Mh. adresinde bulunan 23:47:0109008:927 kadastro nolu alan (taslak)

  

   Bununla birlikte, anılan düzenlemelerde ayrıca, eşyanın Novorossisk kontrol noktasından yukarıda belirtilen alanlara, araç takip sistemi eşliğinde taşınacağı, araç takip sistemlerinin uygulanması konusunda yetkili kurumların RF Ulaştırma Bakanlığı ile Federal Gümrük Servisi olduğu, Gümrük işlemleri, sıhhi-karantina işlemleri, bitki sağlığı ve veterinerlik işlemleri, pestisitler ve zirai kimyasalların federal düzeyde kontrolü ile tahıl ve işlenmiş tahıl ürünlerinin kalite ve güvenliğinin federal düzeyde kontrolünün sağlanması işlemlerinin Federal Gümrük Servisi, RF Tüketici Haklarının ve İnsan Refahının Korunması Alanında Federal Denetim Servisi (Rospotrebnadzor) ve RF Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) kurumları tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

PAYLAŞ