Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Mısır'ın 1 Ekim 2021 itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemi kapsamında dolaylı transit ihracat yapacaklara yönelik talimatları içeren bir notanın Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Kahire Büyükelçiliğimize gönderildiği ifade edilmektedir. Bahse konu nota ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Nota (3 Sayfa)

 

 

PAYLAŞ