Özel Bankalar ile Yapılan Protokollerin İptali Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan Gümrükler Genel Müdürlüğünün bir yazısında, mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, toplu konut fonu, telafi edici vergi, ithal harcı gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekteki listede belirtilen özel bankalarla imzalanan protokollerin feshedildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, protokollerin feshedildiğine dair ilgili bankalara 21 Şubat 2020 tarihinde yazı gönderilerek, Tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere bankalar ile yapılmış olan protokollerin feshedildiği ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığının da aktarıldığı belirtilmekte olup, fesih tarihinden itibaren ekli listede yer alan bankalara bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı da dahil herhangi bir kanal aracılığıyla söz konusu protokoller kapsamında hiçbir surette tahsilat yapılamayacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, halihazırda protokolleri devam eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Vakıf Katılım Bankası A.Ş. aracılığı ile tahsilat yapılmaya devam edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

EK: Protokolleri İptal Edilen Bankaların Listesi (1 sayfa)

PAYLAŞ