Özel Fatura Yükümlü Kılavuzu Hk.

Bilindiği üzere, 2019/15 sayılı Genelge ile özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi uygulamasına 13 Mayıs 2019 tarihi itibari ile başlanmış olup, konuya ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda belirtildiği üzere; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, özel faturaların elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerinin ekte yer alan “Yükümlü Kılavuzu” ve uygulama esaslarına yönelik anılan Genelge kapsamında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

 

EK: Özel Fatura Yükümlü Kılavuzu

PAYLAŞ