Plastik-Gübre-Kimyasallar Sektörleri: İklim Değişikliği ve AYM'ne İlişkin Teknolojik İhtiyaç ve Çözümler

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki "Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK sorumluluğunda “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası (TYH)" çalışmalarını sürdürmektedir. TYH çalışmaları belirlenen 6 pilot sektörde (Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, Plastikler, Kimyasallar ve Gübre) yürütülmektedir.

Seçilen pilot sektörlerde iklim değişikliği ile mücadele/uyum ve Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal zorunluluklara ilişkin teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik teknolojik çözümlerin oluşturulması amacıyla Sektörel Odak Gruplar kurulmuştur. Bu minvalde oluşturulan Odak Gruplar bünyesinde, ürün yaşam döngüsü yaklaşımıyla kritik üretim teknolojileri, bu üretim teknolojilerine ilişkin kritik prosesler belirlenmiştir. Bu proseslerin daha yenilikçi proseslerle değiştirilmesi, girdilerin ve çıktıların temiz ve yeşil hale getirilmesini sağlayacak proses-girdi-çıktı aşamalarındaki teknolojik ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin, her pilot sektörden temsilcilerin katkıları alınarak nihai hale getirilmesi amacıyla çevrim içi (online) katkı formları hazırlanmıştır

Bu katkı formu ile alınacak ihtiyaç ve çözümler, kamu kurumlarının Ar-Ge ve yenilik, yatırım, üretim, dış ticaret ve benzeri destek ve teşviklerinde önceliklendirilecektir. 

Katkı Formu bağlantıları 17 Temmuz 2022 Pazar gününe kadar açık olacaktır. Her bir pilot sektör için Katkı formuna erişim linki aşağıda verilmektedir:

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

PAYLAŞ