Polonya-Belarus Sınırının TIR Geçişlerine Kapatılması Hk.

TİM'den  alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünce iletilen yazıya atıfla, Polonya Hükümetince kamu güvenliğini sağlamak amacı ile Polonya-Belarus Kukuryki - Kozlovichi karayolu sınır kapısındaki geçişlerin 21 Şubat günü saat 19.00 itibariyle eşya taşımacılığına kapatıldığı, yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile Avrupa Birliği (AB) ve EFTA ülkelerine ait taşıtların (Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre plakalı taşıtlar) bu karardan muaf tutulduğu, Polonya ile Belarus arasındaki diğer sınır kapılarının eşya taşımacılığına kapalı olması nedeniyle ülkemiz taşıtlarının Polonya'dan Belarus'a doğrudan geçiş imkanı kalmadığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, taşımacıların bu durum sebebi ile mağdur olmamaları için Varşova Büyükelçiliğince gerekli girişimlerde bulunularak Türk taşımacılarına istisna tanınması talep edildiği ancak Polonya tarafınca kararın değiştirilmesinin veya ülkemize istisna tanınmasının mümkün olmadığı ifade edilmiş olup, karardan muaf olan ülkelerin ise fiilen Belarus ile Polonya sınırından yük taşımacılığı yapmadığı (bu nedenle Polonya-Belarus sınırının eşya taşımacılığı için her ülke taşıtına fiilen kapatıldığı) belirtilmektedir.

Öte yandan, Polonya Hükümetinin bu kararı sonrasında taşımacıların Litvanya güzergâhına yöneldiği bilgisinin alındığı, hâlihazırda yolda olan taşıtlar Litvanya geçiş belgesine sahip olmadıkları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Vilnius Büyükelçiliğince Türk plakalı taşıtlara geçici muafiyet sağlanması ve geçiş belgesi aranmaması amacıyla girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca Vilnius Büyükelçiliğince, Belarus'a yönelik karayolu taşımacılığının tümüyle Litvanya'ya yönlendirilmesinin kalıcı bir çözüm oluşturmayabileceği; mümkünse ihtiyaten alternatif güzergâh planlaması yapılmasının yararlı olabileceği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca da bu aşamada Belarus'a yapılan taşımalarda Polonya ve Litvanya güzergâhı yerine Rusya üzerinden alternatif güzergâhların kullanılmasının yararlı olacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ