Rusya Federasyonu Sınır Kapılarında İnşa Faaliyetleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Moskova Gümrük Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Rusya Federasyonu ile Gürcistan arasında yer alan Verhniy Lars kapısındaki inşa çalışmalarına ilişkin olarak RF Federal Gümrük Servisi Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresinden yapılan 06.05.2021 tarihli yazılı bildirime göre son durumda;

  • 10.02.2021 tarihli devlet sözleşmesi gereği, Verhniy Lars sınır kapısının yeniden inşa çalışmalarına Mart ayının ikinci yarısında başlandığı, söz konusu altyapı çalışmalarının temel amacının sınır kapısının peron genişliği ve kapasitesinin artırılması olduğu, altyapı çalışmasının iki aşamalı olarak 18 ay sürmesinin ve 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bitirilmesinin amaçlandığı,
  • 06.05.2021 tarihi itibarıyla, Rusya Federasyonu giriş yönünde, gümrük muayene ve kargo yük işlem odalarının cephe konstrüksiyonu, çıkış yönünde gümrük muayene ve depolama alanlarının sökülmesi, yeni muayene alanının ve giriş yönünde üç adet yeraltı akaryakıt depolama konteynerinin sökülerek yeni hizmet binasının temelinin atılması, inşaat sahalarının kurulması, sınır kapsında inşaat malzemelerinin girişi/çıkışı için ek kapıların kurulması, köpek bakım alanlarının kısmen sökülmesi, muayene edilen araçların geçişi için geçici yol belirlenmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği,
  • Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresince, söz konusu inşa çalışmalarının başlaması sebebiyle, sınır geçiş kapasitesinin azaldığı, bu sebeple, mezkûr sınır geçiş noktasındaki kuyrukların ve beklemelerin artacağı ifade edilerek, alternatif yolların kullanılmasının tavsiye edildiği,
  • Ayrıca, söz konusu sınır kapısının yeniden inşasına paralel olarak Kuzey Kafkasya-Kafkasya doğalgaz boru hattı onarım çalışmalarının da başlatılacağından bahisle, tehlikeye maruz kalma riski nedeniyle, kontrol noktasına yakın noktalarda araç birikmesinin sınırlandırılacağı, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı'nın hâlihazırda yeniden inşa çalışmaları sebebiyle anılan kapıdan büyük araçların geçişine sınırlama getirme olasılığını değerlendirdiği,

hususları belirtilmektedir.

Diğer yandan, RF Federal Gümrük Servisi Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresinden yapılan 06.05.2021 tarihli bildirimde Rusya Federasyonu ile Azerbaycan arasında yer alan Yarag-Kazmalyar kapısındaki inşa çalışmalarına ilişkin gelinen noktada;

  • 15.07.2020 tarihli devlet sözleşmesi gereği, Kazmalyar sınır kapısının yeniden inşa çalışmalarına başlandığı, yeniden yapılanmanın amacının sınır kapasitesinin artırılması olduğu; söz konusu çalışmanın iki aşamalı olarak 18,5 ay sürmesi ve ilk aşamasının Haziran 2021'de bitirilmesi, ikinci aşamasının ise 8 ay sürmesinin planlandığı, çalışma sonucunda mezkûr sınır kapısının kapasitesinin günlük 730 binek araç, 630 TIR, 40 otobüs ve 4.000 bireysel yolcuya çıkarılmasının hedeflendiği,
  • 06.05.2021 tarihi itibarıyla, yük taşımacılığında kullanılan 5. ve 6. peronun geliştirilmesinin tamamlandığı, radyasyon kontrol ekipmanlarının taşınma işlemlerinin devam ettiği (%15), yolcu trafiğinde kullanılan 3. ve 4. Peronların ekipmanlarının tamamlandığı, çimlerin sökülmesi ve geçici muayene alanının inşasının tamamlandığı, yeni bir kontrol hattı inşasının devam ettiği (%25), iç bölümlerin cihaz ve tüm iletişim altyapısının değiştirilmesi dâhil olmak üzere Rusya Federasyonu çıkış yönünde yolcu hizmet binasının elden geçirildiği; bunların yanı sıra gümrük muhafaza binasının, Rusya Federasyonu çıkış yönünde hizmet binasının, el konulan mallar için arama alanının ve depolama yerinin, Rusya Federasyonu'ndan çıkış yönünde soğuk hava deposunun, trafo merkezinin, fümigasyon odasının, kinoloji hizmet binasının ve sıhhi birimlerin temellerinin de atıldığı,

ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresi, söz konusu inşa çalışmalarının başlaması sebebiyle, sınır geçiş kapasitesinin azaldığını, bu sebeple, mezkûr sınır geçiş noktasındaki kuyrukların ve beklemelerin artacağını ifade ederek, demiryolu veya denizyolu ya da alternatif güzergâhların kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Söz konusu sınır kapılarının Rusya Federasyonu'na ihracat ve Orta Asya ülkelerine yapılan transit taşımalarımızda sıklıkla kullanılması sebebiyle, lojistik sektörümüzün ve ihracatçılarımızın anılan hususlarda bilgilendirilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ