Rusya'ya Yönelik İhracat


Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu’na yönelik olarak hazırlanan 2019-2021 Eylem Planı’nın 1.7 numaralı eylem maddesinde “ABD’nin Section 232 kapsamında demir – çelik ve alüminyum ürünleri ithalatına ek vergi koyması ile başlayan ve muhatap ülkelerin de ABD menşeli ürünlere ilave gümrük vergilerini artırmasıyla gelişen süreçte, Rusya pazarında ABD menşeli ürünlere karşı alınan önlemleri takiben doğan boşluğun Türk ihracatçıları tarafından değerlendirilmesi “ hususuna yer verilmektedir.

Bu çerçevede, Rusya tarafından ABD menşeli bazı ürünlere yönelik olarak uygulanacak artırımlı vergi oranları ve ürün listesini içeren Karar ekte sunulmakta olup, bahse konu ürünlerde ABD menşeli ürünlerin yerini Türk menşeli ürünlerin alabilmesini teminen sektör özelinde Rusya’ya yönelik ihracat politikası araçlarının yoğunlaştırılmasının faydalı
olacağı değerlendirilmektedir.

İlgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

 

EK: Karar (6 Sayfa)

PAYLAŞ