Sektör Kampüste Programı

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 bahar yarıyılında “Sektör Kampüste Programı” geliştirildiği belirtimekte  olup, söz konusu programın, çalışma alanları doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek için firmalar tarafından üniversitelerde açılan kredili dersleri kapsadığı bildirilmiştir.

Ek-1’de yer alan Sektör Kampüste bilgi notunda belirtildiği üzere; belirlenen üniversitelerde açılan MTH kodlu kredili dersler, alanında öncü şirket uzmanları tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurmuş olduğu Milli Teknoloji Akademisi üzerinden çevrimiçi olarak verilmektedir.

Bu minvalde, firmalarda doktora derecesine sahip personele üniversitelerde görevlendirme yapılarak ders verme imkânı sağlanmaktadır. Böylece sektörün üniversite programlarına daha yakından dâhil olmasını sağlayarak, öğrencilerin gerçek dünya tecrübesine erişimini artırmak ve endüstri ile akademi arasında güçlü bir ilişki kurmak amaçlanmaktadır.

2023-2024 güz yarıyılı ile devam edecek olan Sektör Kampüste Programı ulusal ölçekte geniş bir alana yayılarak faaliyetine devam edecek olup, program kapsamında firma ve üniversite iş birliklerinin artırılması hedeflenmektedir. 20 firma iş birliği ile başlatılan programda, paydaş sayısının her dönem artırılarak ülkemizdeki her bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatı boyunca aldığı kredilerin en az %20'sinin sektör kampüste programı kapsamında yer alan derslerden olması amaçlanmaktadır. 

Bilgilerinize sunulur.

Ekler:

1- Sektör Kampüste Bilgi Notu

2- Sektör Kampüste Programı İş Birliği Protokolü ve Ders Açma Formu

PAYLAŞ