Senegal'in Geliştirdiği Eylem Planı Çerçevesindeki Talepleri

TİTCK'dan alınan bir e-postada, Senegal'in Ankara Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığına iletilen bir notaya atıfla, Senegal'in, Covid-19'a bağlı oluşabilecek kıtlıkları engelleyebilmek amacıyla ulusal ekonomiyi canlandırmak ve Covid-19 öncesi güçlü büyümeyi yakalamak için yeni bir kalkınma modelini benimsediği bildirilmekte ve aşağıdaki hususlar ifade edilmekte ve bu bağlamda Senegal makamları, Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın da desteğiyle ülkemizdeki ilgili kurumlar, yatırımcılar ve özel ile devlet sektöründen söz konusu stratejiye destek vermelerini talep etmektedir.

Bu kapsamda;

- Senegal, 2035 yılını hedef alan, ekonomik ve sosyal politikanın referansı olan "Ayarlanmış ve Hızlandırılmış Öncelikli Eylem Planı" adını taşıyan bir strateji belirlemiştir.

- 2019-2023 döneminde Senegal, gıda (tarım, hayvancılık ve balıkçılık), ilaç ve sağlık, sanayi ve ekonomi, dijital, turizm, konut, bölgesel eşitlik, sosyal bütünlüğe öncelik vermeyi öngörmektedir.

- Senegal altyapı, eğitim ve enerji alanlarında projeler oluşturulacaktır.

Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığının yazısı ekinde yer alan Fransızca strateji ve iş geliştirme planlarına ait dokümanlar ekte bilgi amaçlı değerlendirilmek üzere sunulmaktadır.

Ekler: 

1. Öncelikli Eylem Planı

2.PPP Projeleri Listesi

PAYLAŞ