Şili STA

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Birliğimize iletilen bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden gelen, Şili Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Müsteşarlığı'nın bir e-posta mesajına atıfla, Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili'ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesi sonrasında orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla ayrıca geçtiğimiz Mart ayında Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan Ticaretin Kolaylaştırılması Önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html web sayfasından ulaşılabileceği bilgisi paylaşılmaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.

PAYLAŞ