Singapore Business Federation Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Singapur Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Singapur’da oda/birliklerin çatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olan Singapore Business Federation tarafından Müşavirliğimize iletilen elektronik bir postada firmalar arası eşleştirme hizmetlerine ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, bahse konu postada Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik olarak işletmelerin hem yerli firmalar hem de yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla "Covid-19 Firma Eşleştirme Hizmeti (Covid- 19 Business Matching Service)" uygulamasının başlatıldığı; ilk olarak cerrahi maskeler, termometreler, dezenfektanlar, koruyucu gözlükler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanlar ile medikal ürünlerin tedarik ve talebine yönelik olarak uygulamanın olacağı, ilerleyen aşamalarda ise daha fazla ürün kategorisinde eşleştirme yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu uygulama ile ilgilenen alıcı ve/veya tedarikçi firmaların online bir form ile başvurarak veri tabanına dahil olabilecekleri belirtilmekte olup, sistemde eşleşme oluşması halinde de alıcı ve tedarikçi firmaların irtibatlandırılacağı ifade edilmektedir. Alım yapma talebinde bulunan firmalar ve tedarik sunmak isteyen firmaların başvuru yapabileceği linkler aşağıda yer almaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.


Alım yapma talebinde olan firmalar:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGI_2uvOyUynMZkiovuEZMW6NnN1V4hLlfgAgk379oBUMVlKQjE4QjVDOTlBSkxBNEQxN1pIOU8yUy4u
Tedarik sunmak isteyen firmalar:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGI_2uvOyUynMZkiovuEZMW6NnN1V4hLlfgAgk379oBUNjNaVzVPVDJENzhMSk1QWDlIMkJLWkpUMy4u

PAYLAŞ