STA-TTA Bilgilendirme Toplantıları Programı Hk.

Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, Türkiye'nin mevcut ticaret anlaşmalarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ülkemizin ikili tercihli ticaret düzenlemeleri hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir.

Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantıları'na ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, söz konusu toplantılara ilişkin olarak program iletilmiş olup ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantıları Programı

PAYLAŞ