Sudan Tarafından Uygulanan İthalat Yasakları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda;  Hartum Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, 7 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sudan Hükümetinin ülkenin içinde bulunduğu ekono­mik krizin ve döviz darboğazının aşılabilmesi için bazı yeni önlemler aldığı ve bu kapsamda, daha önce belirsiz bir süre için yasaklanmış olan 19 kalemlik mal grubunun (et ve et ürünleri, canlı hayvan, süt ve süt ürünleri (süt tozu ve bebek sütü hariç), meyve suları, helva, balık, meyve ve sebzeler, kakaolu mamuller (çikolata vb.), makarna ve türevleri, bitkisel yağlar (ham ve rafine olmayanlar hariç), cansız süs bitkileri, bazı kumaşlar, oyuncak, evcil kuşlar, canlı çi­çek ve bitkiler, şemsiye, deterjan, sünger yataklar) ithalatı ile ilgili yasaklamanın kaldırıldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, Hartum Ticaret Müşavirliğinden alınan ilave bilgilere göre;

  • Sudan Poundu (SDG)'nun yabancı paralar karşısında serbest dalgalanmaya bırakıldığı ve sabit kur rejiminin terk edildiği,
  • 7 Ekim 2018 tarihinden önce ithalat izni için kullanılan ve Sudan Merkez Bankası'nca düzenlenerek ithalatçı firmalara talep ettikleri ithalatı realize edebilmeleri için verilen IM form­larını düzenleme yetkisinin tümüyle özel ve kamusal sermayeli ticari bankalara devredildiği ve Merkez Bankasının bundan böyle IM formu düzenlemeyeceği,
  • İthalat izni için kullanılan söz konusu IM formlarının Sudan Merkez Bankası'nca uygulandığından farklı olarak ticari bankalar tarafından basılı kağıt olarak üretilmesinin mümkün olmadığı ve IM formlarının ticari bankalarca yalnızca elektronik olarak üretilebileceği ve Sudan Gümrük Otoritesi bilgisayar ağma entegre bir programla doğrudan Gümrük Otoritesince elekt­ronik ortamda işleme konulacağı,
  • 7 Ekim 2018 tarihinden itibaren peşin dövizle veya kısmi ön ödeme yapılması suretiyle ithalat yapılmasının yasaklandığı ve ithalat işlemlerinin akreditif ve vesaik mukabili gibi ödeme yöntemleri kullanılarak yapılacağı,
  • Ülkede en yüksek değerli banknot 50 SDG iken 100 SDG'lik banknotların basımının tamamlandığı ve yakın bir zaman içinde piyasaya sürülmesinin beklendiği,

belirtilmektedir.

Konu ile ilgili ihracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ