Suudi Arabistan Gümrük Sorunu

Sayın Sektör Temsilcisi,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya ithafen, son aylarda Türk menşeli ürünlerin gerekçeli ve/veya gerekçesiz olarak Suudi Arabistan Krallığı gümrüklerinde en az 10-15 gün bekletilmesinin söz konusu olduğu bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu ülkeye ihracatta tüm gerekli evrakların istisnasız ve tam olarak sunulmasının yanı sıra gümrükte bekleme sürelerinin ve analize tabi olabilecek ürünler için söz konusu sürenin en az 3 hafta olabileceğinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili firma temsilcilerinin bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ