Tanzanya Medical Stores Department - Ameliyat Eldivenleri ve Muayene Eldivenleri için Ambalaj Malzemeleri İhalesi Hk.