Tanzanya Sağlık Sektörü İhaleleri

Sayın Sektör Temsilcisi,

T.C. Ticaret Bakanlığı, Tanzanya Ticaret Müşavirliğimizden Birliğimize iletilen bir yazıda, Tanzanya’nın sağlık alanındaki ihaleci kuruluşu “Medical Store Department (MSD)” tarafından aşağıda yer alan ihale ilanlarının yayınlandığı bildirilmiştir:

 

  1. Supply of Medical Devices to MSD from Manufacturers and Authorized Distributors Using Framework Agreement (https://tinyurl.com/MSDIhale1)

  2. Supply of Pharmaceuticals from Manufacturers to Medical Stores Department Using Framework Contract (https://tinyurl.com/MSDIhale2)

  3. For Supply of Laboratory Reagents and Supplies under Framework Agreement (https://tinyurl.com/MSDIhale3)

 

Bahse konu ihalelerle ilgili firmalarımızın ihale şartnamesi satın almaları halinde ihale defteri kayıtları ve ihale evraklarının sunumunda Tanzanya Ticaret Müşavirliği (Darusselam@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçmeleri rica olunur.

 

PAYLAŞ