Tek Kullanımlık Tıbbi Cihazların Yeniden İşlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan Birliğimiz iletilen bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlara İlişkin Tüzük 25 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Tüzük'ün 17nci maddesi uyarınca ülkeler ulusal mevzuatları ile tek kullanımlık tıbbi cihazların yeniden işlenmesine yönelik düzenlemeler yapabildiği belirtilmektedir. Anılan yazının devamında ilgili maddenin beşinci fıkrası uyarınca AB Komisyonu tarafından tek kullanımlık tıbbi cihazların yeniden işlenmesine yönelik ortak spesifikasyonları belirleyen bir uygulama tasarrufu hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda 'Tek Kullanımlık Tıbbi Cihazların Yeniden İşlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı' hazırlanmış olup Yönetmelik Taslağı ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form https://www.titck.gov.tr/duyuru adresinde sunulmuştur.

Konuyla ilgili firma temsilcilerinin söz konusu taslağa ilişkin görüşlerini ekte yer  alan Görüş Formu’na işleyerek 22 Nisan 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar merve.oztas@immib.org.tr  adresine iletilmeleri hususunda bilgileri rica olunur.

Ek: Görüş Formu

PAYLAŞ