Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları - Malezya

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Malezya: Malezya Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğinin 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.30-12.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmalarımızın https://tinyurl.com/267sgaw5 adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

EK: Tanıtım Broşürü 

 

PAYLAŞ