Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Belarus ve Slovakya

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 23 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Belarus’ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 25 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovakya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: https://www.ikmib.org.tr/files/cms/sohbetler-2-3%20(1).pdf

PAYLAŞ