Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Irak

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Araştırmaları Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Irak: İnşaat Malzemeleri, Müteahhitlik ve Sağlık” e-sohbet etkinliğinin 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İş dünyasının Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına ekte yer alan belge aracılığıyla detaylı bilgiye ve https://tinyurl.com/2m7hb8hw linkinden toplantıya erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: e-sohbet Broşür

PAYLAŞ