Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Mozambik - Sudan

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 19 Ocak 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Mozambik’de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 21 Ocak 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Sudan’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak "Microsoft Teams" uygulaması üzerinden tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

İlgilenen firmalarımızın toplantıyalara aşağıda yer alan ilgili linkler üzerinden kayıt oluşturarak katılımları rica olunur.

Mozambik : https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/mozambik-temsilcimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/

Sudan : https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/sudan-temsilcimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/

PAYLAŞ