Ticaret Politikası Savunma Araçları Eğitimi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya ithafen: Uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda yerli üreticilerimiz artan ithalata ve haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunarak dampingli ithalattan kaynaklanan zararın önüne geçildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, yerli üreticilerin üzerinde oluşan zararın giderilebilmesi için; artan ithalata karşı korunma önlemleri, haksız rekabetten kaynaklanan ithalata karşı dampinge karşı önlemler, dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınması durumunda ise önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlemler uygulanabildiği bildirilmektedir.

Söz konusu ticaret politikası savunma araçlarının kapsamları ile bunlara başvuru yöntemleri hakkında yerli üreticilerimizin bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edilmekte ve bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca ticaret politikası savunma araçlarına ilişkin çevrim içi bir eğitim programı düzenlenmesinin planlanlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 19 Mart 2024 tarihinde "Ticaret Politikası Savunma Araçları Eğitim Programı" düzenleneceği, ekte yer alan söz konusu programa firmalardan karar verici mercide bulunan üst düzey personelin katılımının beklendiği ifade edilmektedir.

Eğitime katılım için https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/Ithalat web adresinin kullanılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

EK: Eğitim Programı    

PAYLAŞ