TİM Odaklı İnoSuit Programı Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, TİM tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programı; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve eşleştirilen firmalarımızda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edildiği belirtilmiştir.

TİM İnoSuit Programı ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak yapısı İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırılmıştır. Yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarı %25’ten %50’ye yükseltilerek ilk dönemi 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

1 Eylül 2021 tarihinde 2. döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit Programı’nın firma ve mentor başvuruları devam etmekte olup son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular TİM web sitesi üzerinde yer alan https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino bölümünden online olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Bilginize sunulur.

 

EK

1. TİM Odaklı İnoSuit Programı Bilgi Notu (8 Sayfa)

2. TİM Odaklı İnoSuit Programı Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=ajDIyObNUjA&t=15s

PAYLAŞ