Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP) Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden gelen, Singapur Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen, “Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması”nın (CPTPP) Singapur'un da içinde bulunduğu yedi ülkenin (Meksika, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Vietnam) onay süreçlerini tamamlamaları ile birlikte 30 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini bildiren yazı ve eki ekte yer almaktadır.

Konu ile ilgili ihracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

 

EK: Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması Üstyazı ve Eki

 

PAYLAŞ