TSE Gözetim ve Muayene İşleri

TİM'den alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından iletilen bir yazıya atıfla, uygunluk değerlendirme alanlarından belgelendirme ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra; üretici ve ihracatçılarımıza uluslararası pazarda destek olmak adına 2012 yılından bu yana hizmet profiline eklenen yeni sektör ve alanlarla muayene gözetim alanında da hizmet verdiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu hizmetlerin arasında gemi yükleme/tahliye gözetimleri kapsamında draft survey ve kantar nezareti ile miktar kontrolleri, tahliye süresince numune alımı ve kalite kontrol gibi hizmetler bulunduğu, gemi yükleme/tahliye hizmetlerinde değişik sanayi ürünlerinin yanında, tahıl ve yem ürünlerin de yer aldığı belirtilmektedir.
 
Anılan ürünlerin gözetiminde uluslararası alanda faaliyet göstermek için Marmara Bölge Koordinatörlüğü’ne bağlı Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarları, Tahıl ve Yem Ticaret Birliği GAFTA’ya (The Grain and Feed Trade Association) 2013 yılında üye olunduğu, ancak geçen bu süre boyunca ihracatçı ve ithalatçı firmalarımızdan bu konuda yeterli talep alınmadığı, bu üyeliğe dair her yıl oldukça yüksek olan sürdürülebilirlik maliyetleri nedeniyle, sektöre herhangi bir katma değeri olmaması durumunda GAFTA üyeliğine devam edilmemesinin düşünüldüğü; bu çerçevede anılan hizmetlere ilişkin olarak sektörün geri bildirimlerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, TSE’nin GAFTA üyeliği ve bu kapsamda verdiği hizmetler hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi ve söz konusu hizmetlere ilişkin var ise görüş ve önerilerin 18 Aralık 2020 Cuma gününe kadar canan.ersoy@ikmib.org.tr'ye  iletilmesi rica olunur.
PAYLAŞ