Tunus-MEDOS Islak İmza Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Bakanlığa intikal eden olaylardan, Tunus’a ihracatta elektronik ortamda (MEDOS üzerinden) düzenlenen dolaşım belgelerinin Tunus Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarımızın imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği belirtilerek konuyla ilgili olarak Tunus yetkili makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, ikinci bir talimata kadar Tunus'a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur,

PAYLAŞ