Türk Eximbank KEP Adresi Değişikliği ve Güncel Adres Bildirimi Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin bir yazısına atfen, 04.08.2021 tarihinden itibaren kullanılmak üzere, Bankanın KEP adresinin tikb.turkeximbank@hs02.kep.tr olarak değiştirildiği, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca, kapatılan KEP adreslerine gönderi iletiminin engelleneceği, bankaya yapılacak bildirimler için yeni adreslerinin kullanılması gerektiği, kapatılan adrese mezkur 13. maddeye rağmen iletimi engellenmemiş gönderilere ilişkin olarak Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca herhangi bir sorumlulukları olmayacağı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur,

PAYLAŞ