Türkgözü Gümrük Kapısının Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalarının devam ettiği ve çalışmalar kapsamında, gümrük sahasındaki "C" ve "D" bina bloklarının bir kısmının geçici olarak kullanılan yol ve gümrük yolu ile çakışması sebebiyle galeri hattı ve altyapı imalatlarına büyük oranda başlanamadığı, bahse konu bloklar ve altyapı sisteminin tamamlanabilmesi için anılan gümrük kapısının geçici olarak kapatılmasının gündeme geldiği bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Batum Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin yazısında özetle, Gürcistan Gelirler İdaresi ile yapılan şifahi görüşmede 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren Türkgözü-Vale sınır geçiş noktasının geçici olarak kapatılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için 25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında Türkgözü Gümrük Kapısı'nın geçici olarak hizmete kapatılması uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, Gürcistan'a açılan Sarp ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapıları açık durumda olup yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri için anılan Gümrük Kapılarının hizmet vermeye devam edeceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 
PAYLAŞ