Türkiye - Kore Cumhuriyeti STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin Mal Ticareti Anlaşması’nın 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği; müteakiben, Hizmet Ticareti Anlaşması ve Yatırım Anlaşması’nın da 26 Şubat 2015 tarihinde imzalandığı belirtilmektedir.

Devamla, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla
Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar”ın 5 Haziran 2018 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı ve bahse konu Anlaşma’ya ilişkin iç onay sürecinin de tamamlandığı bildirilmektedir.

Bu minvalde, Türkiye ve Güney Kore arasında Hizmet Ticareti Anlaşması ve Yatırım Anlaşması’nın 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında
mutabakat sağlandığı ifade edilmektedir.

Bahsi geçen anlaşma metinlerine http://www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

PAYLAŞ