Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” ile “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması'nın” 25 Haziran 2018 tarihinde imzalandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu Anlaşmalara dair iç onay süreçlerinin ülkemizde tamamlanarak, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 25 Mayıs 2021 tarihli (Mükerrer) ve 31491 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, bu kapsamda taraflarca iç onay süreçlerinin tamamlanmasına dair bildirimlerin yapılmış olduğu ve bahse konu Anlaşmalar'ın 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ