Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen; ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması’nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.


Anılan yazıda devamla, Anlaşma’ya göre, ikili ticaretin hemen hemen tamamında liberasyona gidildiği, Venezuela’nın, tarife satırlarının %91,7’sinde gümrük vergilerini en geç 7 yılda sıfırlayacağı, ülkemizin ise tarife satırlarının %91,9’unda gümrük vergilerini yine 7 yıllık bir takvim ile sıfırlayacağı, %2’sinde ise kısmi vergi indirimi yapacağı belirtilmekte olup, Venezuela’nın birçok serbest ticaret anlaşmamızın ötesinde tavuk, süt tozu, peynir altı suyu, kuru meyveler, bitkisel yağlar, şekerleme, un, makarna, domates salçaları gibi ihraç potansiyeli yüksek tarım ve gıda ürünlerimizde ülkemize taviz tanıdığı bildirilmektedir.


Bununla birlikte, ABD tarafından Venezuela’ya 8 Mart 2015 tarihli ve 13692 sayılı ABD Başkanlık Kararnamesi ile yaptırımlar başlatıldığı, müteakiben 2017-2019 döneminde çıkarılan muhtelif Başkanlık Kararnameleri ile kişi, kurum ve ürün bazında yaptırımların kapsamının genişletildiği ve ABD'nin yaptırımlarının deniz aşırı olarak uygulanmasının söz konusu olduğu belirtilmektedir.


İlgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ