Türkmenistan Gümrük Kapılarında Yaşanan Sorunlar

Sayın Sektör Temsilcisi,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkmenistan’ı transit güzergah olarak kullanarak ülkemizden Tacikistan'a veya Tacikistan'dan ülkemize yük taşıyan taşımacılarımızın, Türkmenistan'ın İran ve Özbekistan ile olan sınır kapılarında gerekçesiz bir şekilde Türkmen makamlarınca uzun süre bekletildikleri ve geri dönmeye zorlandıkları bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, anılan sorunun çözümünü teminen ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu, yeni mağduriyetler yaşanmaması için sorun çözülünceye kadar Türkmenistan güzergahı yerine farklı güzergahların kullanılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili firma temsilcilerinin bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ