Ukraine Invest Guide 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen, Odesa Ticaret Ataşeliğinden edinilen bilgilere atfen, UkraineInvest'in doğrudan yabancı yatırımı çekmek ve mevcut yatırımcıların Ukrayna'daki işlerini genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla 2016 yılında kurulmuş olduğu, Ukrayna Hükümeti'nin yatırım teşvik ofisi olarak görev yaptığı ve UkraineInvest tarafından 2020 yılı Eylül ayında "UkraineInvest Guide 2020" yatırım rehberi yayınlandığı ifade edilmektedir

Yazıda devamla, söz konusu rehberin; tarım, enerji, ağır makine, tekstil, bilgi iletişim teknolojileri, gayrimenkul mülkleri (özelleştirme), bölgesel altyapı yatırımları, lojistik, imalat, sağlık hizmetleri ve ilaç, madencilik endüstrisi, sanayi parkları, atık yönetimi gibi Ukrayna ekonomisinin çeşitli sektörlerindeki yatırım potansiyelini bölgesel nitelikte ve proje özelinde ortaya koyarak yabancı yatırımcı arayışında olduğu görüldüğü; özellikle, ülkemizde halihazırda yer alan ihracat ağını genişletmek isteyen ve/veya üretici/yatırımcı firmalarımız için rehber kapsamındaki proje detaylarının incelenerek Ukrayna'daki özelleştirme ve kamu özel işbirliği ortaklıklarından pay alınabilmesinin ülkede Türk sermayesinin artırılabilmesi açısından önem arz ettiği iletilmektedir.

Diğer taraftan, organize sanayi bölgeleri, kamu-özel iş birliği projeleri, gıda işleme, seracılık, müteahhitlik hizmetleri, atık yönetimi alanlarında ülkemizin sahip olduğu tecrübe göz önünde bulundurulduğunda rehber kapsamında yer verilen 2020 yılı ve devamında hayata geçecek bölgesel projelerin yatırımcı/üretici firmalarımıza duyurulmasında fayda mütalaa edildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, anılan "UkraineInvest Guide 2020" rehberine https://ukraineinvest.gov.ua/guide  adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

PAYLAŞ