Ukrayna'dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlığı Sertifikası/Sağlık Sertifikası Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya atıfla, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğini teminen 03.03.2022 tarih ve 31767 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5251 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmî sertifika ve belgelerin, Ukrayna yetkili makamları tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmadığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına iletilen mektupta, Ukrayna'dan bazı ürünlerin sevkiyatlarının Bitki Sağlık Sertifikası olmaksızın/onaylanmaksızın Ren Denizi limanından ayrıldığı ve ülkemize sunulan Ukrayna Bitki Sağlık Sertifikası'nın sahte olduğuna dair varsayımlarda bulunulduğu, ayrıca Ukrayna'da yapılan ürün kontrollerinde zararlı organizma (Tilletia spp.) tespit edilen bazı sevkiyatların ise Bitki Sağlığı Sertifikası olmaksızın Ukrayna'dan çıkış yaptığı hususlarının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, ithal edilmek istenen ürünlere ait sertifikalarda sahteciliğe engel olunması ve ürünlerin mevzuat gereği Bitki Sağlık Sertifikası/Sağlık Sertifikası beraberinde gelmesi gerektiği hususları değerlendirildiğinde, 01.09.2022 tarihinde yola çıkacak olan sevkiyatlar dahil olmak üzere bu tarihten itibaren Ukrayna tarafından düzenlenmiş resmi sertifika ve belgelerin aranacağı, gerekli belgeler olmaksızın ithalat kontrollerinin yapılmayacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ