Uluslararası Öğrenci Staj Programı Hk.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından alınan bir yazıda, yükseköğretim düzeyinde uluslararası öğrencilere yönelik kamu kaynaklı burs programı olan Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde yaklaşık 15 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürdüğü bildirilmektedir. Türkiye Bursları Programı, yurtdışında rekabetçi özelliği ile bilinmekte olduğu ve başvurular arasındaki en seçkin adaylar burs programına dahil edildiği ifade edilmektedir. Zorlu ve titiz bir seçim sürecinin ardından ve her yıl yaklaşık 4 bin kontenjan verildiği belirtilmektedir.

Hem ülkelerini hem de Türkiye'yi iyi bilen mezunların bulundukları pozisyon itibarıyla, ülkelerimiz arasındaki siyasi, sosyal, kültürel, ticari, akademik vb. ilişkilere çok boyutlu olarak katkı sağladığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gören ve sayıları her sene artan devlet yöneticisi, akademisyen, iş insanı, gazeteci, girişimci vb. pozisyonlarda bulunan mezunlar sayesinde mezun ağı kuvvetlenmekte ve Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlarda pek çok ülke ile iş birliklerinin artarak devam ettiği bildirilmektedir.

Bahse konu program dahilinde uluslararası öğrencilerin ülkemizde staj yapabilmesinin de öğrencilerin hayatına getireceği katkıya ilaveten uluslararası öğrencilerin de ülkemizde faaliyet gösteren firmalara katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

Bu saiklerle ilki 2021 yılında Ankara, İstanbul ve Konya'da pilot olarak hayata geçirildiğinden bahisle programın önümüzdeki dönemde diğer büyük şehirlerde de uygulanmasının planlanmakta olduğu, 2022 yılında önemli sanayi ve ticaret şehirlerimiz Kayseri ve Gaziantep'te programın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir. Tercihen yaz tatili döneminde 6 hafta (30 iş günü) süreyle yapılması planlanan programa katılacak öğrencilerin staja ilişkin prim ödemesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve öğrencinin eğitim aldığı üniversiteyle yapılan protokol gereği ilgili üniversite tarafından karşılanacağı bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, Mart ayında başlayacak olan başvurulardan önce uluslararası düzeyde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere ilgi duyan firmaların staj@turkiyeburslari.gov.tr e-posta adresi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Duyuru Yazısı

PAYLAŞ