Umman Rekabet Mevzuatı

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Muskat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıdan bahisle; Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı tarafından Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi kapsamında çıkarılan Bakanlık Kararnamesi ile, rekabet alanında tekelleşmenin önlenmesinin hedeflendiği, kanuna göre pazarda payı %35’in üzerine çıkan ve fiyatları veya arzı etkileme gücüne sahip olan kişilerin pazara hâkim kabul edileceği, pazar koşulları gereği söz konusu durumda bulunan firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları ve durumu gerekçeli bir şekilde açıklamalarının beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu kararın Arapça ve İngilizce dillerinde metni ile 2014 tarihli Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek: https://www.ikmib.org.tr/files/cms/Umman%20Rekabet%20Mevz-2-37.pdf

PAYLAŞ