Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Bilgilendirme Semineri

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmekte ve bahse konu Kanuna ilişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 14.01.2021 Perşembe günü 10.30-12.30 saatleri arasında “7223 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri”ne ilişkin online bilgilendirme semineri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, çevrimiçi olarak yapılacak olan toplantıda yaşanabilecek teknik aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla toplantıya katılımın 50 kişi ile sınırlandırılacağı ve bağlantı linkinin Bakanlık tarafından katılımcılara iletileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, katılmak isteyenmlerin sayısının 50’nin üzerinde olması halinde başvuru sırasına göre katılım sağlanması yönünde hazırlık yapılacaktır.

İlgilenen firmalarımızın  katılımcı isim, unvan, e-posta ve telefon numarası bilgilerini 4 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar  canan.ersoy@ikmib.org.tr'ye iletmeleri rica olunur.

PAYLAŞ