Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda T.C. Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan 12.02.2023 tarihli yazıda, Irak Merkezi Standardizasyon Kalite ve Kontrol İdaresi (COSQC) tarafından Bağdat Büyükelçiliğimize iletilen bir notaya atıfla; uygunluk değerlendirme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar listesinde değişiklikler yapıldığı, bu kapsamda daha önce yetkilendirilen kuruluşlardan olan Intertek ve HQTS China firmalarının 15.02.2023 tarihinden itibaren, Geo Chem Middle East firmasının ise 01.03.2023 tarihinden itibaren uygunluk sertifikası düzenleme talebi alamayacağı, söz konusu tarihlerden sonra uygunluk değerlendirmesi alanında yetkili tek kuruluşun B.V. Bureau VERITAS France olacağı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, T.C. Bağdat Ticaret Müşavirliğimizce, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ile Irak Merkezi Hükümeti (IMH) arasında ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar olduğu; bu kapsamda, Erbil Ticaret Ataşeliğimizle yapılan görüşmede, IKBY’nin Intertek firması ile sözleşmesinin devam ettiğinin öğrenildiği belirtilmekte; bu çerçevede, uygunluk değerlendirme alanında IMH ile IKBY’nin farklı kuruluşları yetkilendirmesinin, Irak’a ihracat yapan firmalarımızın geçişlerde sıkıntılar yaşamasına neden olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

PAYLAŞ