Uzbekistan British Tenders Authority Hk.

TİM'den gelen T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Taşkent Ticari Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, son dönemde birkaç farklı ihracatçı firmamız tarafından Müşavirliğe yapılan başvurularda, "Uzbekistan British Tenders Authority" adlı bir kuruluşun “info@ubta-gov.org” uzantılı e-posta adresinden firmalara ihale talep ve duyurularının iletildiği ve geri dönüş yapan firmalarımıza ekte örnekleri yer alan dokümanların gönderilerek firmalardan ihale katılım bedeli adı altında ücret talep edildiği bilgisi verilmiştir. Firmalarımıza gönderilen belgelerin Müşavirlikçe incelendiği, yapılan araştırma sonucunda böyle bir kuruluşun bulunmadığı, adres ve iletişim bilgilerinin yanlış olduğu ve gönderilen evrakların sahte olduğu tespit edilerek ilgili firmalarımızın bu doğrultuda bilgilendirildiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ekler:
1- UBTA TENDER APPLICATION CONFIRMATION LETTER TURKEY
2- UBTA TENDER VENDOR APPLICATION FORM

PAYLAŞ