Venezuela Gümrük Vergisi ve KDV İstisnası

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan, T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Venezuela'da, 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4412 sayılı Kararname ile gümrük kodu bazında 4611 adet ürünün ithalatında 30 Nisan 2021 tarihine kadar gümrük vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnası getirildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Kararname'nin 7. maddesinde sayılan ve telekomünikasyon alanında kullanılan 8501.40.29.90, 8528.71.19.00, 8529.10.11.00, 8529.10.90.00, 8536.90.90.00, 8543.70.13.00, 8543.70.19.00 ve 8543.70.99.00 gümrük kodlarındaki 8 adet elektrik ve elektronik ürünlerinin ithalatında da Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten (29 Aralık 2020) itibaren 90 gün süreyle gümrük vergisi ve KDV istisnası getirildiği, Yeni Kararname ile birlikte, büyük çoğunluğuna 2020 yılında da istisna getirilmiş olan söz konusu ürünlere 2021 yılında yaklaşık 100 ürün daha eklendiği belirtilmiştir.

Ürün listeleri ekte sunulmakta olup, Ek-1'de yer alan 3348 ürünün ithalatında vergi istisnasından yararlanmak için herhangi bir izne ihtiyaç duyulmamaktadır. EK-2'de yer alan 447 ürün için duruma göre sanayiden sorumlu bakanlıktan 'Otomotiv Sektörü İstisna Sertifikası' veya gümrük ve vergi idaresinden (SENIAT) "Taşıtlar İçin İthal Montaj Malzemesi Rejimi Kapsamında İthalat İzni' alınması gerekmektedir. EK-3'te yer alan 721 üründe Covid-19 salgınını önleme kapsamında sadece kamu otoritelerince yapılan ithalatta vergi istisnası bulunmaktadır. Ek-4'te yer alan 95 üründe ise ekonomi, maliye ve dış ticaretten sorumlu bakanlığın fayda-maliyet analizi sonucunda belirleyeceği raporlara uygun olarak açılan 'Tarife Kotası Rejimi Çerçevesinde İstisna Sertifikası' kapsamında belirlenen tam veya kısmi istisna uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek : Ürün Listesi

PAYLAŞ