Vietnam - Sağlık Mevzuatındaki Değişiklikler Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda T.C. Hanoi Ticaret Müşavirliğimizce paylaşılan bilgilere göre, Vietnam Sağlık Bakanlığının  yayımladığı 08/2023/TT-BYT sayılı Genelge kapsamında uygulamada olan üç genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak müşavirliğimizin ; 14/2020/TT-BYT sayılı "Kamuya Ait Sağlık Birimlerinin İhalelerine İlişkin Genelge"nin yürürlükten kaldırılması ile tıbbi cihazların gruplara ayrılması ve referans ülke listesinde yer alan ülkelerin ayrıcalıklı statüde değerlendirilmesi uygulamasının da kalkacağı; böylelikle de Türk menşeli tıbbi cihazların kamu hastanelerince açılacak ihalelere teklif vermesinin önünün açıldığını yönünde değerlendirmeleri bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ