Yemen ve Umman Sultanlığına Yapılan İhracat İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar Hk.

TİM'den glen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4’üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22’nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 31 ülkeye tam istisna, 8 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bir bildirimde, Yemen'de iç savaş olması, bankacılık sektörünün çalışmaması, ihracat bedellerinin tahsilatında sorunlar yaşanması, ülkeye girişlerin neredeyse imkânsız hale gelmesi, Türkiye'den Yemen'e direk uçuşların olmaması ve Yemen'de Türk Konsolosluğu'nun hizmet dışı olması gerekçeleri ile Yemen'in ihracat bedellerinin yurda getirilmesi bakımından tam istisna tanınan ülkeler listesine eklendiği belirtilmektedir.

Yemen'de devam eden iç savaş nedeniyle ihracatların Umman Sultanlığı üzerinden kara yoluyla yapıldığı, Gümrük Beyannamelerinde eşyanın gideceği ülke bilgisinin Umman Sultanlığı olarak gösterildiği ancak eşyanın nihai olarak Yemen'e gönderildiği bilgilerinin edinildiği belirtilerek T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir değerlendirme yapılabilmesini teminen Yemen ve Umman Sultanlığı'na yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

İhracatçılarımızın anılan hususta karşılaştığı sorunların araştırılması ve derlenen sorunların 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar TİM'e ve sektorelpolitikalar@tim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ