Yeni Tahsilat Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Bakanlığımızın döner sermaye faaliyetleri kapsamında Laboratuvar Tahlil Ücreti ve Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür Ücretleri tahsilatlarının 3 kamu bankasıyla (Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank) yapılan protokoller çerçevesinde kurumsal tahsilat yoluyla, TAREKS ücretlerinin ise Halkbank ve Vakıfbank'ta açılmış hesaplar üzerinden tahsil edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, gerek ilgili birimlerden gelen talepler ve gerekse sistemlerde/programlarda (LARA, TAREKS vb.) yapılan geliştirme ve güncellemeler sonucunda Bakanlığımızın döner sermaye faaliyetleri kapsamında tahsil edilen TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Laboratuvar Tahlil Ücreti (Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil başvuruları dahil) tahsilatları için yeni bir altyapıya geçilmesi çalışmalarının tamamlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 14 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya başlanacak olan yeni yapıda, tahsilatların tamamının kurumsal tahsilat yoluyla gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup;

  • TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil ücretleri için yükümlüler tarafından https://dst.ticaret.gov.tr üzerinden tahakkuk oluşturulacağı ve bu tahakkuk numarasıyla,
  • Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan normal laboratuvar tahlil ücretlerinde ise ilgili muayene memuru tarafından LARA sistemi üzerinden tahakkuk oluşturulacağı ve yükümlülerce bu tahakkuk numarasıyla veya beyanname numarasıyla,

bahse konu ücretlerin, 3 kamu bankasında bulunan kurum ödemeleri/kamu tahsilatları vb. adlar altında yer alan "TASİŞ-Döner Sermaye Tahsilat" kurumsal tahsilat hesabına yatırılabileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, adı geçen Bankalarla gerekli entegrasyon işlemleri için mevcut tahsilat yapısına 12 Haziran itibariyle bloke konulması gündemde olduğundan, işlemlerde aksamaya mahal verilmemesi amacıyla ilgililerce planlamaların bu tarihler/değişiklikler göz önünde bulundurularak yapılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konuyla ilgili duyuruların Bakanlığın ve Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün kurumsal web sayfasında yer alan ve ekte de iletilen  yardım dokümanlarına https://ttps://dst.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabilinmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: İlgili Dosyalar

Kullanım Kılavuzu 1

Kullanım Kılavuzu 2

Kullanım Kılavuzu 3

Kullanım Kılavuzu 4

Kullanım Kılavuzu 5

Kullanım Kılavuzu 6

 

PAYLAŞ