Brexit Süreci ile İlgili Görüş

Sayın Sektör Temsilcisi,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazısına atıfla, Birleşik Krallık'ta (BK) 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucuna istinaden, BK'nın Avrupa Birliği (AB)'nden ayrılma kararı (Brexit) neticesinde ayrılık sürecini düzenleyen Geri Çekilme Anlaşması ve Siyasi Deklarasyon üzerinde, BK ile AB mutabakata vardığı, ancak söz konusu Anlaşma'nın BK Parlamentosu'ndaki oylamalarda onaylanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle 10 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Toplantısı neticesinde, AB-27 ile BK arasında, Brexit tarihinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bu süreye kadar mezkur Geri Çekilme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi durumunda 2020 yılı sonuna kadar sürmesi öngörülen "Anlaşmalı Brexit" senaryosunda BK'ın, AB hukukunu uygulamaya devam edeceği ve AB tarafından AB üye ülkesi gibi muamele göreceği, söz konusu Anlaşma’nın onaylanmaması durumunda (Anlaşmasız Brexit) veya söz konusu geçiş dönemi süresi dolduktan sonra BK’ın, AB mevzuatına tabi olmayacağı ve AB nezdinde üçüncü ülke konumuna geçeceği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, “Ticarette Teknik Engeller” alt başlığında BK ile ülkemiz arasında mevcut ticaret akışının aksamadan devam ettirilebilmesi ve özellikle son dönemde BK’daki siyasi gelişmeler çerçevesinde, “Anlaşmasız Brexit”e doğru giden bir siyasi ortamın varlığı da dikkate alınarak, ikili ticarette ortaya çıkabilecek olası teknik engellerin bertarafına yönelik Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları ( KTA) da dahil birtakım enstrümanların ülkemizce bugünden çalışılması kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır.

- Ülkemizdeki sanayi işletmelerinde üretilen ve AB Teknik Mevzuatı kapsamında değerlendirilen ürünlerin üretim aşamasında istenen belge, sertifikasyon, doküman, işaretleme, etiketleme ve markalama gibi birçok konuda BK tarafından istenebilecek AB tarafından uygulanan mevzuat dışında muhtemel mevzuata uygunluğun üreticilerimize ek maliyet oluşturabileceği,
- Ülkemizdeki sanayi işletmelerinde üretilen ve AB Teknik Mevzuatı kapsamında değerlendirilen ürünlerin BK piyasasına girmesinin ardından söz konusu ürünlere ait periyodik muayene ve piyasa gözetim faaliyetlerine ilişkin teknik standartlarda meydana gelebilecek muhtemel değişikliklerin üreticilerimize ek maliyet oluşturabileceği,
- Ülkemizdeki sanayi işletmelerinde üretilen ve AB Teknik Mevzuatı kapsamında değerlendirilen ancak iyi mühendislik uygulamaları çerçevesinde herhangi işaretleme istemeyen üretici self deklarasyonu kapsamında yer alan ürünlerin muhtemel BK piyasasında ve gümrüklerinde yeniden teknik bir değerlendirmenin yapılmasının üreticilerimize ek maliyet oluşturabileceği,
- AB Teknik Mevzuatı çalışma gruplarında yer alan BK uzmanlarının konularında yetkin, disiplinli, ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip oldukları değerlendirilerek, AB-27 ülkelerindeki uzmanların bu seviyeye ulaşmalarının zaman alabileceğinden bu durumun ülkemizce fırsata çevrilebileceği,
- Son dönemde ABD başta olmak üzere birçok ülkenin başlattığı Korumacılık Politikalarının neticesinde BK piyasasına girmesi muhtemel tüm sanayi ürünlerinde çeşitli ek vergilerle karşılaşabileceği,

- Korumacılık politikaları kapsamında BK piyasasına girecek sanayi ürünlerinin yeni bir belgelendirme ve test işlemleri için ülkemizde yerleşik onaylanmış kuruluş ve teknik servislerin ilgili BK standardına uygun ve onaylı anlaşmalarının yapılmasının gerektiği değerlendirilerek T.C. Ticaret Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Bu bağlamda, muhtemel senaryolar göz önüne alınarak, ülkemizdeki tüm sanayi işletmelerinin yaşayabileceği risk ve fırsatlar dikkate alınarak hazırlanacak görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 25 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar merve.oztas@immib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi rica olunur.

 

PAYLAŞ