DEVLET YARDIMLARI BAŞVURULARININ KEP ADRESİNDEN YAPILMASI HK.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan muhtelif yazılarında, İhracata Yönelik Devlet Yardımları destek başvurularında ibrazı zorunlu destek ve harcama belgeleri ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS)/Bakanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru mercii olan İBGS/Bakanlık KEP adresine iletileceği yeni bir uygulamanın başlatıldığı bilgisi verilmiştir.

Söz konusu uygulamaya göre; KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlığa iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması, başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunlu tutulmuş olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren bu kriterleri taşımayan başvuruların değerlendirmeye alınamayacağı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, başvuru mercii Birliğimiz olan ekli tablo kapsamındaki tüm devlet yardımları destek başvurularının, firmanızın KEP adresinden Birliğimizin immib@hs01.kep.tr KEP adresine yukarıda açıklanan kriterlere uygun bir şekilde e-imzalı evrak olarak gönderilmesi gerekmekte olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren bu kriterlere uymayan ve basılı evrakla yapılan destek başvuruları kabul edilemeyecektir.

Bu itibarla, 01.04.2018 tarihinden itibaren Birliğimize basılı evrakla yapılacak destek başvuruları kabul edilemeyecek ve yok hükmünde sayılacağından, başvurunun ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen süreler içerisinde yapılamaması nedeniyle firmanızın teşviklerden yararlanamaması sonucunu doğuracak olumsuzluklar yaşanmaması açısından, başvurularınızın KEP adresiniz aracılığıyla e-imzalı olarak yapılabilmesini sağlayacak e-imzalı doküman oluşturma uygulaması v.b. her türlü teknik altyapının, uygulamanın zorunlu tutulacağı en geç 01.04.2018 tarihine kadar firmanızca tamamlanmış olması büyük önem arz etmektedir.

ÖNEMLİ NOT:

  1. Firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca firma yetkililerine aittir.
  2. Saklanmakla yükümlü olunan belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa, destek başvurusunda bulunmuş olan firma yetkililerinin zıyaı öğrendikleri tarihten itibaren on beş gün içerisinde Bakanlığı ve başvuru yapılan incelemeci kuruluşu bilgilendirmesi gerekmektedir. Bakanlık, belgelerin zıyaına neden olduğu iddia edilen durumun tespiti için şirketten her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Firma destek başvurusuna konu belgelerin muhafazası ve gerektiğinde ibrazı yükümlüğünden ancak Bakanlıkça zıya nedeninin sabit olduğunun tespit edilmesi koşuluyla kurtulabilir.

İMMİB’E YAPILAN DESTEK BAŞVURU TÜRLERİ VE TEBLİĞ/KARAR NO’SU

  • YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2017/4 SAYILI KARAR
  • SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR
  • PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI KARAR
  • YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2010/6 SAYILI TEBLİĞ
  • TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA 2008/2 SAYILI TEBLİĞ
  • DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2015/8 SAYILI KARAR

 

EK: KEP FİRMA BİLGİLENDİRME NOTU

PAYLAŞ