Foam Expo Europe 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Değerli Üyemiz,

8 - 10 Kasım 2022 tarihleri arasında Almanya/Stuttgart’ da düzenlenecek olan Foam Expo Europe Fuarı milli katılım organizasyonu, Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda ilk kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

 Sert ve esnek köpükler ve bunların imalatında kullanılan hammaddelerin sergilenebileceği Foam Expo Europe Fuarı'na 2021 yılında 25 ülkeden 141 firma katılmış ve 3.600 sektör profesyoneli ziyaret etmiştir. Sektörde 4 yıldır düzenlenen fuar, teknik köpük alanında Avrupa'da tek fuar niteliğinde olup her geçen yıl artan bir ilgiyle takip edilmektedir. Foam Expo Europe Fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleşecek olan Adhesives & Bonding Expo Fuarı'nda da yapıştırıcılar ve yapıştırma tedarik zincirinin paydaşları buluşacaktır.

Foam Expo Europe Fuarı 2022 Fuarı’na Birliğimiz organizasyonu ile katılacak firmalar için;

 • Yer Kirası
 • Özel Stant Konstrüksiyonu
 • Kayıt Ücreti (zorunlu giderler dâhil)
 • Genel Tanıtım Giderleri
 • Fuar alanında verilecek diğer hizmetleri içeren katılım bedeli nakliye dâhil 890 € / m2, nakliye hariç   830 €/m2’dir. İKMİB üyesi olan ve ihracatının en az %50'sini İKMİB üzerinden geçiren firmalarımıza % 10 indirim sağlanacaktır. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2017/4 Sayılı Tebliği uyarınca uygulanacak destek oranı m2 bazlı olarak daha sonra açıklanacak olup 2021 yılında Bakanlığın açıklamış olduğu destek tutarı m2 başına 2.242 TL'dir. 

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmaların ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak en geç 15 Temmuz 2022 tarihine kadar aşağıda yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi rica olunur.

Katılım Şartları:

 • Fuar başvurusu için https://tinyurl.com/foamexpo bağlantısında yer alan başvuru formunun doldurularak, talep edilen 1.000 € avans tutarının belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir. Online yapılan başvurular; avans ödemesinin gerçekleştirilmesi ve avansa ilişkin dekontun sedef.sanci@ikmib.org.tr adresine gönderilmesi ve taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
 • Ödemelerin Euro (€) olarak yapılması gerekmekte olup, başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
 • Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda ödenen avans bedeli iade edilmeyecektir.
 • Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından Birliğimizin banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
 • Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödediği bedeller iade edilir.
 • Hol ve stant büyüklüklerine göre yer tahsisleri Birliğimizce yapılacak olup; yerleşimler esnasında başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, gerekli durumlarda Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Bu konuda takdir hakkı Birliğimize aittir.
 • T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.
 • Başvuru formunun ilgili üye tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.

EUR Banka Hesap Bilgileri

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69

Ödeme Açıklaması:    Foam Expo 2022 Avans Bedeli

            Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

PAYLAŞ