INTERPACK 2023 FUARI MILLI KATILIM ORGANIZASYONU

4-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan “Interpack 2023” Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması durumunda ikinci kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

3 yılda bir kez düzenlenen ve sektörünün en önemli fuarı olarak değerlendirilen fuarı 2017 yılında yaklaşık 170.899 kişi ziyaret etmiş olup, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 55 ülkeden 2860 firma ürünlerini sergilemiştir. 2020 senesinde gerçekleşmesi planlanan fuar covid-19 pandemisi gerekçesiyle iptal edilmiştir.

“Interpack 2023” Fuarına Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için katılım bedelinin 749 €/m2 olacağı öngörülmektedir.

Katılım Bedeli İçeriği:

•             Yer kirası,

•             Fuar idaresine ödenmesi gereken zorunlu media lump bedeli,

•             Konstrüksiyon

•             Nakliye (İstanbul-Fuar Alanı-İstanbul), (Nakliye hakkı: m2 başına 0,2 m3)

•             Genel tanıtım giderleri,

•             Fuar alanında verilecek diğer hizmetler

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıda yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi rica olunur.

Başvuru İşlemleri:

1.  https://tinyurl.com/interpack2023  linkinde yer alan Online Başvuru Formunun doldurulması.

2. Aşağıda belirtilen banka hesabına talep edilen her m2 alan için 100€ avans tutarının ödenmesi ve avans ödeme dekontunun melike.baladin@ikmib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi. (Örn. 12 m2 talep edilmesi durumunda ödenecek avans tutarı: 12 m2 x 100 € = 1.200 €)

3. Ekte yer alan Taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresine gönderilmesi veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak Melike Baladın adına aşağıda yer alan Birliğimiz adresine ulaştırılması. (İmza sirkülerinde yer alan imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmekte olup imza sirküleri de taahhütname ile birlikte gönderilmelidir.)

Milli katılım organizasyonumuzda oldukça sınırlı sayıda yerimiz bulunmakta olup başvuru yapan firmalarımıza başvuru sırasına göre yer tahsis edilecektir. (Başvuru sırası, avans ödeme tarihleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır, yer tahsis edilemeyen firmalarımıza avansları iade edilecektir.)

Bilgilerinize saygıyla duyurulur
 

NOT : Fuar katılımı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden-desteklenecektir. (2022 senesi için belirlenen destek üst limiti 220.000,00 TL, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda destek üst limiti 743.000 TL’dir.2023 için destek üst limiti henüz açıklanmamıştır.)

EK : Tahhütname

PAYLAŞ