KKDİK'te Yeni Dönem Başlıyor

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında 31 Aralık 2020 tarihinden önce imal edilen veya ithal edilen kimyevi maddelerin (kendi halinde veya karışım içinde, yıllık miktarı bir ton ya da daha fazla olan) 31 Aralık 2020 tarihine kadar ön-MBDF gönderimi ve akabinde 31 Aralık 2023 tarihine kadar nihai kayıt yükümlülüğü zorunlu kılınmıştır.

Ülkemizde KKDİK Yönetmeliği ile düzenlenme zorunluluğu getirilen Madde Bilgi Değişim Formu (MBDF), Avrupa Birliği’nin REACH kayıt sisteminde kullanmış olduğu Substance Information Exchange Form (SIEF) ile aynı işlevi görmektedir. Ülkemiz KKDİK sisteminde ön-MBDF formların nihai kayıtların başlayacağı 1 Ocak 2021 tarihinden önce gönderilmiş olması, ortak kayıt sürecinin etkin işlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Ancak kayıt sürecinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olması ve 31 Aralık 2020 tarihinden sonra piyasaya ilk kez arz edilecek olan yeni maddeler için de sistemin aktif olması açısından 31 Aralık 2020 tarihinden sonra da ön-MBDF modülü kapanmayacak ve işlevini sürdürecektir.

Bundan sonraki süreçte ön-MBDF gönderen firmalar;  MBDF sorgulama yaparak aynı maddenin ön-MBDF göndermiş olan diğer firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilmekte, bu sayede kayıt için gerekli olan veri ve maliyet paylaşımına ilişkin hususlar hakkında kayıt süreci öncesinde aynı madde imalatçı, ithalatçı ve tek temsilcileri ile irtibat kurabilmektedir. Konsorsiyum kurulum ihtiyacı hakkındaki ilk görüşmeler ve “Lider” kayıt ettiren firma olma konusundaki haberleşmeler de MBDF çatısı altında yapılabilecektir.

KKDİK kapsamında kayıt yükümlülüğü herhangi bir tonaj bandı ayrımı olmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlayacak olup, 2023 yılı sonuna kadar devam edecektir. Kimya sektörümüzün bu sürece bugünden itibaren vakit kaybetmeksizin hazırlanması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

PAYLAŞ