Middle East Coating Show Dubai 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

    Sayın Sektör Temsilcisi,

12 – 14 Haziran 2022 tarihleri arasında B.A.E./Dubai’ de düzenlenecek olan Middle East Coatings Show Dubai Fuarı milli katılım organizasyonu, Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda ilk kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Boya hammaddeleri, katkı maddeleri, polimerler, reçineler, biyositler, dolgular, pigmentler ve çözücüler gibi kimyasalların yanı sıra laboratuvar, üretim ve paketleme ekipmanlarının sergilenebileceği Middle East Coatings Show Dubai Fuarı’na 2021 yılında 24 ülkeden 104 firma katılmış, 88 ülkeden 3.179 kişi ziyaret etmiştir. Sektörde 28 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen Middle East Coatings Show, 2022 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenecek olup MENA bölgesinde kaplama endüstrisine adanmış tek ticari etkinliği olarak gerçekleşmektedir.

Middle East Coatings Show Dubai 2022 Fuarı’ na Birliğimiz organizasyonu dahilinde katılacak firmalar için;

 • yer kirası
 • özel stant konstrüksiyonu
 • kayıt ücreti (zorunlu giderler dahil)
 • genel tanıtım giderleri
 • fuar alanında verilecek diğer hizmetleri içeren katılım bedeli nakliye dahil 1.350 USD/m2, nakliye hariç 1.200 USD/m2dir.

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmaların ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 17:00'a kadar aşağıda yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi rica olunur.

Katılım Şartları :

 • Fuar başvurusu için https://tinyurl.com/2022coating bağlantısında yer alan başvuru formunun doldurularak, talep edilen 1000 USD avans tutarının belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir. Online yapılan başvurular; avans ödemesinin gerçekleştirilmesi ve avansa ilişkin dekontun sedef.sanci@ikmib.org.tr adresine gönderilmesi ve taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
 • Ödemelerin Dolar(USD) olarak yapılması gerekmekte olup, başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
 • Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda ödenen avans bedeli iade edilmeyecektir.
 • Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından Birliğimizin banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
 • Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödediği bedeller iade edilir.
 • Hol ve stant büyüklüklerine göre yer tahsisleri Birliğimizce yapılacak olup; yerleşimler esnasında başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, gerekli durumlarda Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Bu konuda takdir hakkı Birliğimize aittir.
 • T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.
 • Başvuru formunun ilgili üye tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.

Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri:
Alıcı              :             İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Banka-Şube   :             Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
USD İban      :             TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45

Not: Avans tutarını "Middle East Coating Show avans bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Avans ödemesini yapmayan firmaların başvuruları kabul edilemeyecektir.

PAYLAŞ